Finnilco

Finnilco on Soome Tehisuurisega Inimeste Ühing.
Tänu nende abile sai loodud ka meie ühing.

Tervetuloa FINNILCO ry:n kotisivuille.