Põhja-Tallinna Sõnumid 03.04.2009

MTÜ Pelgulinna Seltsi seltsidaamid


Viis aastat tagasi külastasid Islandi
seltsidaamid Põhja-Tallinna
Valitsuse sotsiaalhoolekande
osakonda, mille juhataja Mart-
Peeter Erss viis nad kokku MTÜ Pelgulinna
Seltsi juhatuse aseesimehe
Pille-
Maris Arroga. Sellest kohtumisest
sai alguse seltsidaamide liikumine
Põhja-Tallinnas.
Tegu on projektipõhise tegevusega,
mida on rahastanud Põhja-Tallinna
Valitsus ja Hasartmängumaksu
Nõukogu. Koostööpartneriteks on
MTÜ Tehisuurisega Inimeste Ühing
ning Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande
osakond.
Pelgulinna seltsidaamide tegevus
on suunatud inimestele, kellel tervisehädade
tõttu puuduvad võimalused,
et osaleda huvitegevuses ja ühiskondlikus
elus.
Kõrge iga on ühest küljest suur
õnn, kuid seda ainult juhul, kui on säilinud
tervis. Teisalt kaasneb kõrge eaga
sageli üksindus, sest üle on elatud
kõik oma lähedased ja sõbrad. Isegi
kui neil on lapsed või lapselapsed, ei
teki põlvkondadevahelise erinevuse
tõttu vestlusteks vajalikku teineteisemõistmist.
Siin võivad eakale vajalikul
määral vestluspartneriteks osutuda
ainult samaealised, st samalaadse
elukogemusega inimesed: seltsidaamid,
kes külastavad suhtlemisvaeguse
all kannatavaid inimesi nende ko-
MTÜ Pelgulinna Seltsi seltsidaamid
dudes või kellega minnakse koos jalutama.
Iga kuu kolmandal reedel kogunetakse
Pelgulinna rahvamajja ühisele
teeõhtule koos teiste Pelgulinna
eakatega, kus peale meelelahutuse pakutakse
ka päevakajalist teavet.
Projektis osalemine on kasulik nii
tugiisikule kui ka tema kliendile. Tugiisikule
on kaasinimeste aitamine eelkõige
eneseteostuse võimalus. Kliendile,
aga sageli ka tema pereliikmetele,
pakutakse peamiselt emotsionaalset
tuge. Spetsiifilisema sihtrühma
moodustavad inimesed, kellele mingil
põhjusel on rajatud stoom.
Aktiivselt tegutsevaid seltsidaame
on praegu umbes kümme. Nendega
on liitunud 32 stoomiga tugiisikut.
Kõik nad on pensioniealised ja teevad
tugiisiku tööd vabatahtlikena. Igal seltsidaamil
on ainulaadne elukäik, millest
ta ammutab abistaja tööks vajalikke kogemusi.
On küüditatuid, endisi skaute,
kõrgema ja vähem kõrgema haridusega
tugiisikuid, mis võimaldab leida
igale abivajajale sobiva tugiisiku.
Enamik kliente on eestikeelsed,
kuid on ka vene keelt kõnelevaid. Vahel
on seltsidaami ja tema kliendi vahel
arenenud usalduslikud sõbrannasuhted.
Kuid valdavalt on seltsidaamide
töö psüühiliselt väsitav. Läbipõlemise
vältimiseks vajavad osad neist
aeg-ajalt lühi- või pikaajalist puhkust.
Samuti korraldatakse tugiisikutele
mitmesuguseid koolitusi ja lõõgastumisvõimalusi.
Pelgulinna seltsidaamide abi on
kasutanud Põhja-Tallinna Valitsuse
sotsiaalhoolekande osakond, et leevendada
oma koduteenusel olevate
üksindust kurtnud klientide hingehäda.
Sotsiaalhoolekande osakonna
iga sotsiaalhooldustöötaja teenindab
mitut klienti. Abistatakse sisseostude
tegemisel, koristamisel, asjaajamisel,
arstiabi korraldamisel ja paljus muus,
kuid lihtsalt vestlemiseks jääb aega
vajaka. Loomulikult ei asenda seltsidaamid
hooldustöötajat, kuid nende
abi võimaldab nende tööaega tõhusamalt
kasutada, toob vaheldust klientide
igapäevaellu ja avardab nende
sotsiaalset võrgustikku.
Viienda sünnipäeva künnisel olevad
Pelgulinna seltsidaamid ootavad
oma ridadesse uusi liikmeid. Kõigil,
kes tunnevad, et soovivad end teostada
seltsidaamina teisi inimesi aidates,
palume soovist teada anda telefonil
516 3235 Pille-Maris Arro või 521 1978
Kai Keller, e-postil marispille@hot.ee
või kai.keller@tallinnlv.ee .
Samadel kontaktidel oodatakse
teavet abivajavate inimeste kohta. Ärge
häbenege pöörduda, sest jagatud
mure on pool muret, jagatud rõõm aga
kahekordne rõõm.

Kai Keller
sotsiaalhoolekande osakond
  Ühingu uudised (6)Uudiste arhiiv
 Partnerite uudised (6)Uudiste arhiiv