Põhja-Tallinna Sõnumid 23.02.2005

Vabatahtlikud vanuriteaitajad käisid Soomes õppereisil


Möödunud aasta lõpul külastasid
Maia Reet Ehandi organiseerimisel
tasuta Põhja-Tallinna vanureid
hooldavad inimesed Helsingit.


Külastasime Helsingi Kamppi päevakeskust,
mis rabas oma suuruse ja kaunidusega.
Moodsas kolmekorruselises majas käis
rahvarohke elu: töötasid kohvikud, erinevad
huvialaringid, raamatukogu, näitused
vabatahtlike töödest, draamastuudio jne.
Meie külaskäigu ajal valmistuti jõuludeks.
Soome eakad, keda seal kohtasime, olid
särasilmsed ja optimistlikud.
Päev Helsingis lõppes meile Kaljukirikus
kontserdi kuulamisega.
Idakeskuse Vabatahtlik Keskus tegutseb
kahe energilise ja teotahtelise daami
eestvedamisel juba üle 15 aasta.

Lapsed ootavad mängides vanemaid

Keskuses töötab 150 vabatahtlikku, kes
aitavad ligi 500 inimest. Keskuses töötab
peretuba, kus lapsed mängivad niikaua,
kui vanemad loenguid kuulavad. Toimuvad
keeltekursused, töötavad erinevad huvialaringid,
kord nädalas kohtutakse kohvik-jututoas. Eakaid
kodudes külastavate vabatahtlike järele on
Soomes suur nõudlus.
Kord kuus toimub vabatahtlike tugiisikute
pidulik koosviibimine, neile võimaldatakse
soodushindadega teatripileteid ning suvel
korraldatakse 3-4-päevane suvelaager.
Tihe koostöö on neil Punase Ristiga.
2003. aasta septembris kutsuti Põhja-
Tallinna sotsiaalhoolekande osakonnas
Mart-Peeter Erssi eestvedamisel
kokku aktiiv, kes hakkaks organiseerima
ja juhendama vabatahtlike tegevust
koduhoolduse klientidega.

Tervis tingib kodukülastuse

Paljud kodukliendid ei saa tervislikel põhjustel
kodunt välja ja seetõttu kannatavad üksildustunde
ja suhtlemisvaeguse käes. Otsustati pakkuda seltsi
üksi elavatele eakatele.
Sotsiaalosakonna initsiatiivil organiseerisime
Pelgulinna Seltsi juurde vabatahtlike tugiisikute
grupi, kellega liitusid Tehisuurisega Isikute Ühingu
tugiisikud. Alustasime 20 vabatahtlikuga.
Praeguseks oleme kümnekesi, kuid meile
tuleb vabatahtlikke juurde. Abivajajaid on igal
tugiisikul 2 kuni 4, sellest teenusest saab aga
kasu nii abivajaja kui vabatahtlik, pereliikmed,
naabrid, endised töökaaslased, asum. Suhtlemine
erinevate inimestega pakub rahuldust, tõstab
toonust ja elutahet.

Erss seab eeskujuks

Vabatahtlikud külastavad meie asumi üksi elavaid
eakaid nende kodudes. Nad on ühtlasi nõustajad,
kuulajad, seltsilised, abilised jne.
Sotsiaalosakonna juhataja Mart-Peeter Erssi sõnul
teevad vabatahtlikud tänapäeval väga vähe omal
initsiatiivil tööd. «Meil on väga hea meel, et kolmas
sektor meie linnaosas on võtnud südameasjaks
aidata teisi, kel on raskusi igapäevatoimingutega
toimetulemisega,» ütles Erss.
Sellist tööd saab teha ainult inimene, kes teeb
seda südamega, kes võib olla on olnud ka
iseendaga vastuolus, on sellest välja tulnud
ja oskab nüüd teisi aidata. Mõnikord leevendab
üksindustunnet ainult ühes ruumis olemine,
alati ei pea rääkima. Samaealised või sama
puudega inimesed mõistavad teineteist paremini.
Puudega inimesed on sageli nagu varjus elav
kogukond, kellest avalikkus teab suhteliselt vähe
ja kelle probleemid on vähetuntud. Järjest rohkem
eakaid soovib endale meeldivat vestluskaaslast
kodus. See näitab vabatahtlike töö vajalikkust ka
meie ühiskonnas.
Vabatahtlikud on kokku tulnud omast heast tahtest,
materiaalset kasu saamata.
Regulaarselt kord kuus toimub vabatahtlike
koosolemine Pelgulinna Seltsi ruumides. Alates
veebruarist aga asjaosaliste endi soovil kaks korda
kuus. Toimus pidulik jõuluõhtu Lõime vanuritemajas.
Õppusi on läbi viinud erineva ala lektorid, samuti on
võtnud vabatahtlikud osa seminaridest
onkoloogiadispanseri juures.
Kõigil, kes sooviksid meiega ühineda olenemata
emakeelest, palun võtke ühendust telefon 645 7890,
Vilma Prisjaznaja, Lõime vanuritemaja,
telefon 673 8644, Pille Maris Arro Pelgulinna Selts.
Täname Põhja-Tallinna valitsust meile osutatud
igakülgse abi eest.

Pille Maris Arro,
Pelgulinna Selts
  Ühingu uudised (6)Uudiste arhiiv
 Partnerite uudised (6)Uudiste arhiiv