Remicade

Üldnimetus: infliksimaab

Tootenimetused: Remicade

Mis ravim on remicade?

Remicade vähendab kehas põletikku tekitava aine mõju. Remicade on mõeldud reumatoidartriidi, psoriaatilise artriidi, haavandilise koliidi, Crohni tõve ja anküloseeriva spondüliidi raviks. Seda kasutatakse ka raskekujulise või invaliidistava naastulise psoriaasi ( kõrgenenud, hõbedane nahakihistumine ) raviks. Infliksimaabi kasutatakse sageli siis, kui teised ravimid on olnud ebaefektiivsed. Remicade’i võidakse tarvitatakse ka teistel, selles ravimijuhises mainimata jäänud eesmärkidel.

Oluline infornatsioon Remicade’i kohta

Enne Remicade’i tarvitamise alustamist on võimalik, et teie arst sooritab teile teste, välistamaks tuberkuloosi või mõne muu infektsiooni põdemist. Remicade’i ravi ajal võivad esineda tõsised ja vahel surmavad infektsioonid. Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil ilmneb mõni infektsiooni sümptomitest, nagu näiteks: palavik, köha, higistamine, väsimustunne või õhupuudus. Mõningatel infektsioonidel on teatud maailmapiirkondades suurem esinemistõenäosus. Teavitage oma arsti oma elupaigast ja kohtadest, kus olete hiljuti reisinud või plaanite reisida ravi ajal. Remicade võib vähendada nende vererakkude arvu, mis aitavad teie kehal infektsioonidega võidelda. See võib suurendada riski veritsuse tekkeks vigastuse korral või haigestumist haigete läheduses viibimisel. Olemaks kindel, et teie vererakkude arv ei väheneks liialt suurel määral, on vaja teie verd regulaarselt testida. On oluline, et te ei jätaks minemata ühelegi planeeritud visiidile oma arsti juurde. Ärge laske Remicade’i ravi ajal endale teha elusvaktsiini. Remicade’i tarvitamine võib suurendada teie riski teatud tüüpi vähi tekkeks, näiteks lümfoomi ( lümfisõlme vähk ) või autoimmuunsushaiguste ( nagu näiteks luupusetaoline sündroom ) tekkeks. See risk võib olla suurem laste ja nooremate patsientide puhul. Individuaalse riski osas pidage nõu oma arstiga.

Mida ma peaksin enne Remicade’i tarvitamist tervishoiutöötajaga arutama?

Te ei tohiks Remicade’i tarvitada, kui olete allergiline infliksimaabile, kui teil on tõsine südamepuudulikkus või kui teid ravitakse ka anakinraga ( Kineret ). Enne Remicade’i tarvitamist teavitage oma arsti, kui olete kunagi põdenud tuberkuloosi, kui keegi teie lähedastest on põdenud tuberkuloosi või kui te olete hiljuti reisinud piirkonnas, kus tuberkuloos on tavapärane. Kui teil esineb teatud seisundeid, on võimalik, et vajate selle ravimi ohutuks kasutamiseks doosi korrigeerimist või spetsiaalseid teste. Enne Remicade’i tarvitamist teavitage oma arsti, kui teil on:

 • aktiivne või hiljutine infektsioon;

 • lahtine haavand või nahahaav;

 • B-hepatiit;

 • kongestiivne südamepuudulikkus;

 • epilepsia või muu haigushoog;

 • krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ( ingl k. COPD );

 • teil on esinenud vähki;

 • närve või lihaseid mõjutav haigus, nagu näiteks hulgikoldekõvastumus, müasteenia gravis, Guillain-Barre’i sündroom;

 • teile on hiljuti tehtud BCG ( Bacille Calmette-Guerin ) vaktsiin; või

 • teile on plaanis teha mõni muu vaktsiin.

FDA raseduse kategooria B. Teadaolevatel andmetel ei ole Remicade lootele kahjulik. Teavitage oma arsti, kui olete rase või plaanite rasestuda ravi ajal. On teadmata, kas infliksimaab kandub edasi rinnapiima. Ärge tarvitage Remicade’i ilma esmalt oma arsti teavitamata, kui toidate last rinnaga. Remicade ei ole tarvitamiseks nooremate kui 6-aastaste laste puhul. Remicade’i ravi võib suurendada teie riski haigestuda mõnda tüüpi vähki, nagu näiteks rinnavähki, käärsoolevähki, nahavähki või lümfoomi (lümfisõlmede vähk). See risk võib olla suurem laste ja nooremate patsientide puhul. On ka võimalus, et teil areneb välja autoimmuunsustõbi (nagu näiteks luupusetaoline sündroom. Individuaalse riski osas pidage nõu oma arstiga.

Kuidas ma peaksin Remicade’i tarvitama?

Enne Remicade’i tarvitamise alustamist on võimalus, et teie arst sooritab teile teste, välistamaks tuberkuloosi või mõne muu infektsiooni põdemist. Mõningatel infektsioonidel on teatud maailmapiirkondades suurem esinemistõenäosus. Teavitage oma arsti oma elupaigast ja kohtadest, kus olete hiljuti reisimas käinud või plaanite reisida ravi ajal. Remicade’i tarvitatakse süsti kujul, mis süstitakse veeni. Selle süstimise sooritab teie arst, meditsiiniõde või mõni muu tervishoiutöötaja. Seda ravimit tarvitatakse tavaliselt 2- kuni 8-nädalaste intervallide järel. Remicade’i tuleb süstida aeglaselt, umbes 2 tunni kestel. On võimalus, et teie arst soovib teid pärast süstimist jälgida, olemaks kindel, et ravim ei põhjusta mingeid tõsiseid kõrvaltoimeid. Teile võidakse anda juhtnööre, kuidas end kodus ise süstida. Ärge tarvitage seda ravimit kodus, kui te ei ole täiesti kindel, kuidas ravimit valmis segada, süstida ja õigesti vabaneda selle ravimi tarvitamiseks kasutatavatest nõeltest ning muudest komponentidest. Kui vajate mistahes operatsiooni, teavitage kirurgi aegsasti, et kasutate Remicade’i. Remicade võib alandada nende vererakkude arvu, mis aitavad teie kehal infektsioonidega võidelda. See võib suurendada riski veritsuse tekkeks vigastuse korral või haigestumist haigete läheduses viibimisel. Olemaks kindel, et teie vererakkude arv ei langeks liiga madalale, on vaja teie verd regulaarselt kontrollida. Kui teil on krooniline B-hepatiit, võivad teil Remicade’i tarvitamise ajal tekkida maksaprobleemide sümptomid. Samuti võib teie arst selle ravimi tarvitamise ajal pidada vajalikuks teie maksa funktsioneerimise regulaarset kontrollimist. Ärge jätke ühelegi plaanijärgsele visiidile minemata. Kui te hoiate Remicade’i kodus, säilitage seda külmkapis. Ärge tarvitage ravimit pärast säilivusaja lõppu.

Mis juhtub, kui mul jääb doos võtmata?

Kui teil jääb Remicade’i doos võtmata, võtke nõu saamiseks ühendust oma arstiga.

Mis juhtub, kui ma üledoseerin?

Pöörduge abi saamiseks kiirabi poole, kui usute, et olete seda ravimit liiga suures koguses tarvitanud. Arvatakse, et Remicade’i üledoos ei kutsu esile eluohtlikke sümptomeid.

Mida ma peaksin Remicade’i tarvitamise ajal vältima?

Vältige kontakti inimestega, kel on külmetus, gripp või muu nakkushaigus. Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil ilmnevad infektsiooni sümptomid. Ärge laske Remicade’i ravi ajal endale teha elusvaktsiini.

Remicade’i kõrvaltoimed

Pöörduge abi saamiseks kiirabi poole, kui teil esineb mõni neist allergilise reaktsiooni sümptomitest: lööve; hingamisraskused; näo, huulte, keele või kõri paistetus. Remicade’i ravi ajal võivad tekkida tõsised ja vahel surmavad infektsioonid. Lõpetage Remicade’i tarvitamine ja teavitage koheselt oma arsti, kui teil esineb mõni infektsiooni sümptomitest, nagu näiteks:

 • palavik, higistamine, külmavärinad, väsimustunne;

 • õhupuudus;

 • köha, kurguvalu;

 • gripisümptomid, kaalulangus.

Teavitage koheselt oma arsti, kui teil esineb mõni neist muudest tõsistest kõrvaltoimetest:

 • valu rindkeres; jätkuv köha, vere köhimine;

 • õhupuudus koos pahkluude või jalgade paistetusega;

 • tuimus või kihelustunne;

 • nõrkustunne kätes või jalgades;

 • nägemisprobleemid;

 • haigushoog ( krambid );

 • valu või kõrvetustunne urineerimisel;

 • kerged verevalumid või veritsemine, kahvatu nahk, ebatavaline nõrkus;

 • punane, punakaslilla või kestendav nahalööve, juustekadu, liiges- või lihasvalu, suuhaavandid; või

 • iiveldus, kõhuvalu, alapalavik, isutus, tume uriin, savikarva väljaheide, kollatõbi (naha või silmade kolletumine).

Remicade’i vähemtõsiste kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda:

 • kinnine nina, valu põsekoopas;

 • mõõdukas kõhuvalu;

 • kerge nahalööve; või

 • peavalu.

See ei ole kõrvaltoimete täielik loetelu ja esineda võib ka teisi. Kõrvaltoimete osas konsulteerige oma arstiga.

Millistel teistel ravimitel võib Remicade’iga koostoime olla?

Teistel ravimitel võib avalduda Remicade’iga koostoime. Teavitage oma arsti kõigist retsepti-ja käsimüügiravimitest, mida tarvitate. Siia juurde kuuluvad ka vitamiinid, mineraalid, ravimtaimetooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge alustage uue ravimi tarvitamist ilma oma arsti teavitamata.

Rohkem lugemist siit
 

  Ühingu uudised (6)Uudiste arhiiv
 Partnerite uudised (6)Uudiste arhiiv